WEDSTRIJDREGLEMENT  STRAND  H.S.V.  BRITTENBURGH  2018-2019

Algemeen
1.    Het inschrijven dient persoonlijk te gebeuren, dit kan vanaf 06.45 uur dan is de mijlpaal open (dus niet eerder)

2.    Vistijden staan vermeld op het wedstrijdrooster

3.    Er wordt gevist op nummer. Door loting wordt de plek bepaald. Het getrokken nummer komt overeen met het nummer op het strand.

4.    Bij een gelijk aantal cm in een wedstrijd telt eerst het grootste aantal vissen, daarna de grootste vis en als laatste beslist het lot. Dit zal gaan door middel van een tos.

5.    De wedstrijdduur is 4 uur aaneengesloten, tenzij de wedstrijdcommissie anders beslist. Men is verplicht, indien men zich inschrijft ook daadwerkelijk minimaal 2 uur te vissen.

6.    Indien men zich 4 wedstrijden niet afmeld, word diegene uit de competitie geschrapt.   

7.    Bij slecht weer beslist de wedstrijdcommissie of de wedstrijd wordt geannuleerd, en later word ingehaald. 

8.    Bij onweer dient de wedstrijd direct te worden gestaakt, de controleurs hebben de bevoegdheid de deelnemers er op aan te spreken, indien men door vist bij het niet opvolgen van de instructies wordt men uit de wedstrijd genomen. Nadien gevangen vissen kunnen ook niet ter meting worden aangeboden

9.    Dagprijs vissers mogen 5 maal wedstrijden meedoen indien men lid is van de vereniging. Niet-leden mogen eenmalig een wedstrijd mee vissen

10. Bij geschillen waarin het reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdcommissie.

11. De vereniging kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het verlies of beschadigingen van eigendommen of lichamelijk letsel van een deelnemer.       

12. Vissers die een quadvergunning hebben aangevraagd dienen deze ten tijde van de wedstrijd in hun bezit te hebben. Kopie wordt verstrekt door de wedstrijdcommissie                                                 

Visserij

1.    Er wordt gevist met twee hengels elk met een onderlijn, voorzien van maximaal drie enkelvoudige haken. Meerdere be-aasde onderlijnen mogen klaar liggen.

2.    Voor de aanvang van de wedstrijd mogen de deelnemers geen vis in hun bezit hebben.

3.    Men dient recht voor zijn plek te vissen en zodanig ankeren dat anderen deelnemers daar geen hinder van hebben.

4.    Visemmer is verplicht. De gevangen vis dient zo spoedig mogelijk ter meting te worden aangeboden.

5.    Alle gevangen vis telt. Vissen beneden de 10 cm worden gewaardeerd met 1 cm

6.    Alle te meten vissen worden naar boven afgerond dus 15,3 cm wordt 16 cm en 33,6 wordt 34 cm.

7.    De zogenaamde pendule-worp is niet toegestaan, ook niet de halve, dit i.v.m. de veiligheid.

8.    Alle aassoorten zijn toegestaan behalve witjes en zachte krab

9.    Natuurlijke geur en smaakstoffen zijn toegestaan evenals voerkorven.

10. Bij einde wedstrijd dienen beide hengels te zijn ingedraaid, de dan nog gevangen vis telt mee.

11. Er is een begin en een eindsignaal, 5 minuten voor het eindsignaal klinkt een eerste signaal, men moet dan de eerste hengel binnen draaien. Bij het eindsignaal om 1 uur dient de tweede hengel binnen gedraaid te worden

12. Waden, men mag te water tot aan het kruis, dit inclusief de golfslag, bij overtreding volgt een waarschuwing het niet opvolgen van de waarschuwing kan tot diskwalificatie leiden!

13. Er word gevist vanaf de waterlijn. Indien de waterlijn zich verplaatst(droogvallende banken) mag alleen na overleg met de controleur worden gevist vanaf de bank

14. Ruim ten alle tijden uw rommel op, en laat geen vislijnen en aaspapier achter.

15. De vis die meegenomen word, dient direct gedood te worden en apart bewaard te worden. Zalm, Zeeforel, Zeebaars en Paling moeten direct ter meting worden aangeboden en moeten direct worden teruggezet. Voor de zeebaars geldt een bag-limit van 1 per dag. De vereniging stelt dat alle gevangen baarzen tijdens een wedstrijd, ook de maatse, moeten worden terug gezet.

Poules/Korpsen

1.    Indeling van de competitie is als volgt, er wordt gevist in drie poules een A. B. en een C poule, de jeugd heeft een eigen klassement.

2.    De  beste c.q. slechtste vissers uit elke poule promoveren of degraderen naar de diverse poules. Het aantal zal afhankelijk zijn van het totaal aantal deelnemers.

3.    Er word gevist in 3 vakken, de vak uitslag word meegenomen naar de poules, heeft men geen vis dan krijgt men 25 punten. Vist men niet, met afmelding dan krijgt men 50 punten. Men kan maximaal 150 punten aftrekken.

4.    Clubkampioen senioren is diegene met de minste klassementspunten uit poule A, B of C. Mochten er bij deelnemers een gelijk aantal punten zijn, dan zal er in de eerste plaats worden gekeken naar het meest aan vissen, mocht dit geen verschil opleveren zal er worden gekeken naar het meesten aantal centimeters. Mocht dit in beide gevallen het zelfde zijn zal men beide vissers benoemen tot clubkampioen.

5.    Clubkampioen junioren is degene uit de jeugdpoule met de minste wedstrijdpunten

6.    De jeugd vist tussen de senioren in, er wordt geen speciale plek voor ze gereserveerd.

7.    De jeugd mag vanaf 15 jaar, maar moet vanaf 17 jaar bij de senioren vissen, onder de 18 jaar word geen drankprijs, ook geen tegoedbon voor deze gegeven maar een vervangende prijs.

8.    Korpscompetitie, de korpsen worden samengesteld door de wedstrijdcommissie. Inleg voor het korps bedraagt € 5.00 per persoon. Er wordt getracht hierbij korpsen samen te stellen waarbij 3 poules vertegenwoordigd zijn in een korps.

9.    Voor het korpsklassement tellen de twee beste vissers van de drie (er zullen wel drie prijzen per korps zijn)

10. Het korps met de meeste cm over 11 wedstrijden wordt korpskampioen.

11. Het inleggeld voor de competitie bedraagt 30 euro, dagprijs 3 euro

12. Dagprijsvissers worden verdeeld onder de poules en vissen mee voor de pouleprijzen