H.S.V. Brittenburgh Wedstrijd regelement binnenwater competitie senioren 2016

1. Er mag met een 1 hengel gevist worden, de hengelkeuze is vrij.
2. Wanneer er van hengel gewisseld word dient eerst de hengel waarmee gevist werd uit  het
     water genomen worden.
3. Bij aanvang van de wedstrijd mag 1 keer zwaar gevoerd worden, tijdens de wedstrijd mag er
    ligt bij 
gevoerd worden.
4. Bij het signaal einde wedstrijd dient men de hengel direct uit het water te halen, indien
    dit niet 
gebeurd wordt dit bestraft met het in mindering brengen v/h dag resultaat met 2kg.
5. Alle aassoorten die wettelijk zijn toegestaan kunnen worden gebruikt met uitzondering van
    rode
maden en muggenlarven, er mag ook met wormen worden gevist.
6. De voerkatapult is bij de wet verboden en mag als zodanig niet gebruikt worden.
7. Men dient op tijd bij de verzamelplek aanwezig te zijn, want 1 uur en 15 minuten voor
    aanvang van de
wedstrijd vertrekt men van het verzamelpunt.
8. Indien u niet aanwezig bent op de vislocatie voor de loting van kop of staart zonder
    afmelding vervalt 
de kans, bij het te laat komen krijgt men opnieuw een kans.
 9. Afmelden alleen op vrijdagavond tussen 18.00 en 20.00 bij Dick v/d/Plas tel. 071-4026640.
10. Wegblijven zonder zich af te melden wordt bestraft met het aantal punten van de laatste
      plaats plus 
5 punten, waarbij er geen mogelijkheid is om deze punten af te schrijven.
11. Er wordt 5 uur aaneengesloten gevist, het viswater en aanvangstijden staan vermeld in het
      wedstrijdrooster.
12. Men dient op het getrokken nummer te vissen met tolerantie 1,5 m naar links en rechts ,   
      het 
verplaatsen van het plaats nummer is niet toegestaan.
13. Indien de wedstrijd door onvoorziene omstandigheden vroegtijdig beëindigd moet worden
      en men 
minder dan 2 uur heeft gevist vervalt de wedstrijd, bij langer vissen telt 
      het behaalde resultaat.

14. De competitie bestaat uit 10 wedstrijden waarvan de beste 7 wedstrijden tellen.
15. Er wordt op gewicht gevist waar aan een puntensysteem gekoppeld is, alle vissen tellen 
     behalve snoek, snoekbaars, paling, meerval en barbeel.
16. Men dient de waterkant onberispelijk achter te laten, en maak zo weinig mogelijk lawaai
      bij aanvang 
van de wedstrijd i.v.b. met de bewoners aan de waterkant.
17. Voor op of aanmerkingen kunt u direct na de wedstrijd bij de wedstrijdleiding u beklag
      doen.

18. De deelname aan de competitie is geheel voor eigen risico, u dient bij elke wedstrijd uw
      geldige 
VISPAS bij u te hebben met de daaraan gekoppelde lijst met viswateren.
19. In gevallen waarin het regelement niet voorziet beslist de wedstrijdenleiding.
20. Het bestuur rekent op uw sportiviteit en wenst u een visrijke competitie toe.

WB.