De App. Visplanner naast of in plaats van de gebruikelijke documenten ??

Ik hoor het al zeggen, " Wat als je nu geen smartphone hebt ". We kunnen jullie geruststellen want de app. komt niet in plaats van, maar naast de gebruikelijke documenten als Vispas met de daarbij de Lijst van Gezamenlijk Viswateren Nederland en de recent verkregen bijlage. Wat veranderd er dan wel ?? op korte termijn eigenlijk niet zoveel, de nieuwe versie vanaf 2016 ontvangt u nog steeds in de gedrukte papieren uitvoering, echter als u wel gebruik gaat maken van de app. is het wenselijk om z.s.m. aan te geven op www.viswaterlijst.nl dat u de gedrukte versie niet meer wilt ontvangen (scheelt Sportvisserij Nederland aanzienlijk in de kosten). Als u enige tijd later erachter komt dat de gedrukte versie toch wel handig was, dan kunt u deze gratis downloaden op de site van Sportvisserij Nederland.
Het beste is natuurlijk beide, maar die keuze laten we graag aan jullie zelf over,
"ZORG IN IEDER GEVAL ALS JE GAAT VISSEN DAT IETS BIJ JE HEBT "." GRATIS MEEVISSEN MET EEN VISPASHOUDER "

Natuurlijk zijn we zelf het meest enthousiast over onze eigen hobby, maar wellicht zijn er onder ons nog vrienden en kennissen die een duwtje in de rug nodig hebben als het gaat om het plezier aan de waterkant. Sportvisserij Nederland heeft naar Canadees voorbeeld hier een oplossing voor bedacht en wel "Het gratis meevissen met een vispashouder". Wat houdt deze kreet concreet in;

- De "Meevistoestemming" moet worden aangevraagd bij Sportvisserij Nederland. Het aanvraag formulier kunt u in de loop van februari vinden op de site. De aanvrager dient zelf in het bezit te zijn van een geldige Vispas. De toestemming wordt niet verleend aan eigenaren van Kleine Vispas of Jeugd Vispas. 
- De toestemming kan tot maximaal 3x in 2015 worden aangevraagd en geldt voor 1 persoon die mee kan vissen. Verder kan het niet zijn dat de toestemming wordt aangevraagd voor steeds dezelfde persoon.
- De "Mee Visser" mag vissen met max. 2 hengels, vanaf 1 uur voor zonsopkomst tot 2 uur na zonsondergang. De "Mee Visser" dient alle gevangen vis terug te zetten.