Vislessen Basisscholen

Elke basisschool in Nederland kan zich aanmelden voor een visles op school. Aan de visles zijn voor de school geen kosten verbonden en alle benodigde materialen nemen wij zelf mee. Van de school wordt alleen verwacht dat zij een klas met enthousiaste leerlingen levert.

Het programma bestaat uit twee delen: ruim een uur biologie - de visles - en twee uur visexcursie. De vislessen en het lespakket zijn gericht op de groepen 7 en 8 van de basisschool. Ook scholen voor bijzonder onderwijs komen in aanmerking: in overleg kunnen we dan kijken welke groepen les krijgen en eventueel het niveau aanpassen.

Hoe kan de school zich opgeven:

- Voor Katwijk,Valkenburg en Rijnsburg, stuur en e-mail naar jeugd{at}hsvbrittenburgh.nl

-Voor vislessen in de andere gemeente/regio www.vissenschool.nl

Door het corona virus is er voor deze activiteiten geen planning gemaakt voor het laatste deel van 2020 en het gehele jaar 2021. Wij als bestuur houden alle belanghebbende op de hoogte betreffende de voortgang van deze activiteiten.