H.S.V Brittenburgh

Het ontstaan van het idee om in verenigingsverband wedstrijden te gaan vissen, kwam na het organiseren en houden van een aantal Oranje strandvis wedstrijden door een commissie bestaande uit Dick van der Plas, John van der Plas en Alex van Duivenvoorde.
Op aandringen van Dick van de Plas werd er besloten een avond te organiseren om te kijken of er voldoende animo was om tot het oprichten van een vereniging over te gaan.
Op 12 Oktober 2001 was het zover, die avond in de kantine van de tennisvereniging Zee en Duin, kreeg de voornoemde commissie de steun van alle aanwezige en in het bijzonder van de heer W. Schonenberg voorzitter van de N.F.B.
Uit de aanwezige werd een voorlopig bestuur gekozen zijnde. Adri van der Plas voorzitter, Wim van der Bent secretaris, John van der Plas ledenadministratie, Dirk Ouwehand penningmeester en als bestuursleden Alex van duivenvoorde en Dick van der Plas.
Voordat men naar de kamer van koophandel ging moest er gezocht worden naar een passende naam voor die club, Dick van der Plas kwam met het lumineuze idee de vereniging te vernoemen naar een oud kasteel wat vroeger aan de kust stond met de naam BRITTENBURGH.
De eerste jaren waren moeilijk en onstuimig, het was lastig om de neuzen allemaal in dezelfde richting te krijgen, door de snelle groei ontstonden er mutaties in het bestuur en commissies.
Vergaderd werd er in de beginne bij de bestuursleden thuis, tot onze penningmeester met het voorstel kwam het wijkgebouw de Mijlpaal als clubhuis te gebruiken, er kwam een clubblad en er werd driftig gezocht naar adverteerders en sponsors, in de eerste jaren werd dit clubblad totaal verzorgd door hoofdredacteur Ed Anderson en bezorgd door de familie van der Bent.
Deze hoofdredacteur was toen tevens voorzitter van de club en heeft in die jaren een binnenwater jeugdcompetitie opgezet volledig gesponsord door de RABO Bank.
Inmiddels was de vereniging ook lid geworden van de N.F.B [ Nederlandse federatie van brandingwatersporten ]
De website deed zijn intrede wel moeizaam maar hij was er, er werden afspraken gemaakt met vertegenwoordigers van het Zeehos nu het Raamwerk genaamd omtrent begeleiding van de minder valide tijdens de zomervisavonden wat inmiddels is uitgegroeid tot een ware competitie.
De strandvissers wilden deelnemen aan de selectie wedstrijden voorafgaand aan het Nederlands Kampioenschap Kustvissen, maar voor deelname aan dit gebeuren moest de vereniging aangesloten zijn bij Sportvisserij Nederland. Met de invoering van de vispas nam het aantal leden toe naar een verdubbeling, de afdeling binnenwater senioren kreeg hierdoor meer gestalte door het aanvragen van wedstrijdwater voor een officiële competitie .
Het werd een vereniging die door verschillende activiteiten steeds meer vrijwilligers vroeg om plaats te nemen in de commissies, deze jonge vereniging die langzaam haar nestharen begint kwijt te raken en zich gesteund weet door een aantal geweldige vrijwilligers want die maken immers de vereniging.
Via deze weg dankt het bestuur een ieder die een bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming en handhaving van deze vereniging en daarbij willen wij zeker onze sponsors en adverteerders niet vergeten.
Hengelsport Piet Meyvogel hoofdsponsor vanaf het prille begin onze steun en toeverlaat danken wij hierbij in het bijzonder.


Bart de Vries
voorzitter

09 oktober 2017

Update na 16 jaar verenigingsleven.
De vereniging is na 16 jaar nog steeds zeer levendig en heeft een groot deel van zijn visie kunnen handhaven. Natuurlijk zijn er door de jaren hen veel dingen veranderd, alle ten gunste van de vereniging. Zo hebben we triest afscheid moeten nemen van onze hoofdsponsor van het eerste uur Dhr. Piet Meyvogel, zijn zoon nam de zaak over en konden gelukkig rekenen op zijn sponsering.
Echter door privé omstandigheden werd hij gedwongen te stoppen met de hengelportwinkel en moesten wij als vereniging op zoek naar een nieuwe sponsor. Een aantal van onze leden kwamen al bij Hengel en Watersport Ahoy Sassenheim, toen deze er van hoorde dat we op zoek waren naar een nieuwe wilde hij het hoofdsponsorschap graag overnemen.

       Wordt vervolg