Nieuw bestuurslid

We waren als bestuur al een tijdje op zoek naar een opvolger voor Leo Achterberg, die door zijn emigratie naar Polen ons heeft verlaten. Het liep niet storm, maar toch heeft iemand zich (al een poosje geleden) gemeld en afgelopen maandag 12 november is hij aangeschoven aan de bestuurstafel. We hebben het dan over Arjen van Elten die zich bereid gevonden heeft voor de functie van 2e secretaris. Bij deze, namens het hele bestuur HARTELIJK WELKOM.

Van de bestuurstafel 01 12 december 2016

Beste visvrienden,
Het is al weer even geleden dat ik jullie heb bijgepraat over de onderwerpen die de bestuurstafel
passeren. De start van de competitie op 01 oktober met als openingswedstrijd de Piet Meijvogel Bokaal was weer een groot succes. Hier hebben we tevens kennis kunnen maken met het organisatievermogen van onze nieuwe commissie "Zout" welke het stokje hebben overgenomen van Kees de Weger. Chapeau heren het was voortreffelijk geregeld. Op 08 oktober was het dan zover, ons feest ter gelegenheid van ons 15 jarig bestaan een super maaltijd met voldoende drankjes, veel bijpraten en op de achtergrond oud beeldmateriaal met veel nostalgie. Het bestuur dankt hiervoor de feestcommissie en alle overige medewerkers voor het tot stand komen van deze voortreffelijk avond.

Zoals binnen het bestuur was afgesproken en naar jullie was gecommuniceerd, zouden we na het eerste jaar, de samenwerking tussen de vereniging en onze hoofdsponsor evalueren. Uit deze evaluatie heeft het bestuur spijtig moeten besluiten, te stoppen met Ahoy Sassenheim als hoofdsponsor van onze vereniging. Wij waren toen nog niet op de hoogte van de huidige situatie namelijk het faillissement van het bedrijf +/- 2 weken geleden. 

Naar aanleiding van ons besluit zijn we niet bij de pakken gaan neerzitten en hebben contact gezocht met Hengelsport Overrijn, met het verzoek of deze (onder een aantal gestelde voorwaarden), niet alleen jeugdsponsor maar hoofdsponsor van onze vereniging zou kunnen zijn. Na een goed overleg, kregen wij al op zeer korte termijn van hun het bericht dat zij akkoord waren en met ons in zee willen gaan als hoofdsponsor voor onbepaalde tijd en de gestelde voorwaarden. Inmiddels hebben we al ruimschoots kennis kunnen maken met het Zeevisteam Overrijn en heeft u zeker de ervaring als lid van HSV Brittenburgh, met de korting die u ontvangt op de aankoop hengelsportartikelen.

Even kort nog even een aantal hot items welke bij het bestuur in behandeling zijn:
- Een noodzakelijk contributie verhoging van € 2.50 /jaar. (deze zal worden voorgelegd op de algemene ledenvergadering)
- Deelnamen aan de sportverkiezing van de Gemeente Katwijk.
- Aanvraag Jeugdsubsidie bij de Gemeente Katwijk
Over al deze zaken houden wij jullie op de hoogte, voor dringende zaken d.m.v. een directe mededeling voor of tijdens de wedstrijd, anders in deze vorm van de
"Van de bestuurstafel 02" welke zal verschijnen in maart  2017.

Rest ons nog;
Voor een ieder;

Prettige Kerstdagen en een Voorspoedig 2017

 De voorzitter
 

Van de bestruurstafel

Bestuur mededelingen !!!!!

- Er zijn nog een aantal leden die hun lidmaatschapsgeld nog NIET voldaan hebben, gelieve dit zo snel mogelijk over te maken !!

- We hebben de afgelopen wedstrijden volledige de aandacht van de GOA's van de Gemeente Katwijk. We weten niet waar we dit aan te danken hebben, maar we willen de leden er op wijzen dat, het meenemen van ondermaatse vis strafbaar is en dat de vereniging niet onderhandeld of aansprakelijk is voor deze vangsten.

Van de bestuurstafel 05/2015-2016


Hallo Brittenburghers.
04 januari 2016

Het bestuur wenst alle leden een gelukkig en vooral een visrijk 2016. Het nieuwe jaar is ook voor ons als bestuur een druk jaar mede gezien het 15 jarig jubileum van onze vereniging oktober in 2016. Verder het onderwerp " hoe nu verder met de afdeling jeugd ", " steeds moeilijker verkrijgen van zoetwaterstekken voor de competitie binnenwater " en niet te vergeten de steeds maar terugkerende onderhandelingen met de Gemeente Katwijk.
V.w.b. de jeugd heeft Wim van der Bent tijdens de vergadering zijn beleidsplan betreffende dit onderwerp gepresenteerd, met op 25 januari het vervolg als het DB en de commissie Jeugd zich gaan buigen over de uitwerking van zijn plan. Vast staat nu al dat wij een beroep moeten doen op de ondersteuning van de leden, want er zijn natuurlijk altijd handjes nodig en we rekenen dan ook op uw steun in deze. Wat dit inhoud hopen wij uw tijdens de algemene ledenvergadering op
donderdag 17 maart (ZET DEZE DATUM IN UW AGENDA) te kunnen voorleggen. Om dit ambitieuze plan financieel te ondersteun gaan we demogelijkheden onderzoeken om naast onze hoofdsponsor een sponsor voor de afdeling Jeugd binnen te halen e.e.a. in  goed overleg met alle partijen. 
De door onze vereniging te organiseren NFB wedstrijd van 05 maart 2016 begint vorm te krijgen en de commissie NFB is bezig de puntje op de I te zetten om hier en volwaardig en geslaagd evenement neer te zetten. Van hun nog wel een verzoek geef tijdig aan of je NFB mee wil vissen of dat je mogelijk ten diensten kan zijn tijdens deze wedstrijd de contact personen zijn Huig Schaap en Pieter de Baare. Nu we het toch hebben over het zoutwater vissen;
Door een samenloop van 2 grote wedstrijden te weten De PENN koppelwedstrijd en de grote openwedstrijd van HSV Brittenburgh heeft er een datum wijziging plaatsgevonden. Onze Grote open wedstrijd van 26 maart 2016 gaat naar zaterdag 19 maart 2016. u zal hierover worden bijgepraat op de algemene leden vergadering.
De jubileum commissie is volop in beweging met het samenstellen van het feestprogramma voor 08 oktober 2016, heeft u nog leuke ideeën meld dit even .
 

De voorzitter