10-jr-jubileum.jpg Attentie, Attentie, Attentie !!!!!!!!!!!!!!! 10-jr-jubileum.jpg


 

                                                                

Prijsuitreiking competitie 2020 -2021 en 2021 – 2022

Heren dit even voor uw agenda de prijsuitreiking van de beide competitie gaat plaats vinden op

21 mei 2022 in

“De Mijlpaal. 

Verdere details voor de prijsuitreikingen op 21 mei as.
Uit bent van harte welkom om 19.30 uur in de Mijlpaal gaarne op tijd want;
het bestuur en de wedstrijdcommissie Zout zijn voornemens de prijsuitreikingen om 20.00 uur te beginnen.
Na alle plechtigheden is het de rest van de avond tijd voor een gezellig samenzijn met een hapje en een drankje.

We hopen jullie allen te treffen.

De voorzitter.


 

 

 


 

Beste vissers.

Ik was na gisterenavond helemaal verheugd U te kunnen meedelen, dat we eindelijk af zijn van het vreemde inschrijven voor de wedstrijd. Vanaf nu gaan we weer op de normale manier de wedstrijddag beginnen en eindigen in de Mijlpaal. Tussen 06.30 uur en 07.45 uur inschrijven en na de wedstrijd prijsuitreiking. Zij het niet dat de  weersvooruitzichten van dien aard zijn dat de wedstrijdcommissie "Zout" heeft besloten, de wedstrijd van as. zaterdag 19 februari 2022 af te gelasten, wind op de kust en hoge golven. Ook deze zal worden ingehaald op een nader te bepalen datum in maart/april 2022.
Het zit ons ook niet mee de afgelopen 2 jaar.

De commissie "Zout"
voor deze
de voorzitter


 

Beste strand vissers.

Gezien de weersvooruitzichten, heeft de commissie "Zout" in overleg, besloten de wedstrijd van as. zaterdag 04 december 2021 af te gelasten. Deze zal worden ingehaald op een nader te bepalen datum in april 2022.

De commissie "Zout"
voor deze
de voorzitter


 

Corona regels op de strandvisdagen
HSV Brittenburgh

 

Beste strandvissers.
Om plezier te houden in onze hobby en andermaal misverstanden te voorkomen, hebben wij als bestuur jl. maandag overleg gehad hoe we e.e.a. veilig kunnen laten verlopen voor en na de wedstrijden. De nu volgende regels zijn met onmiddellijke ingang van kracht en gelden sowieso voor de eerstvolgende wedstrijd van 20 november 2021

- Iedere deelnemer moet in het bezit zijn van een geldige QR-code of een genezen verklaring om de Mijlpaal binnen te gaan, zich in te schrijven, de wedstrijdkaart op te halen en het nummer te trekken voor zijn vis plek. Bezoek en PCR testen worden niet geaccepteerd.

- De QR-code wordt bij binnenkomst gecontroleerd met de hiervoor geldende regels en hierbij een geldig legitimatie bewijs.

- Bij het betreden van de Mijlpaal is het dragen een mondkapje verplicht. Verstandig is dan ook, eerst alle administratie handelingen en je wedstrijdkaart te regel, pas als men een kopje koffie heeft gehaald en een zitplaats heeft ingenomen kan het mondkapje worden afgezet.

-Zij die niet in het bezit zijn van een QR-code dienen voor de wijze van inschrijven en deelname contact op te met de tijdelijk coördinator Strandvissen Dhr. Gerrit van der Bent 06-13512679 of
Eric van Dijk 06 - 20396274.

 

Mochten er voor bovengenoemde datum extra wijziging voordoen in het landelijk corona beleid, dan zullen wij deze meenemen in nieuw op te stellen regels voor onze vereniging.

Ik hoop (verlang) in het belang van onze vereniging dat een ieder van u zich kan vinden in de regels en zich hieraan te houden, zodat we allen weer onze hobby met veel plezier en in goede gezondheid kunnen uitvoeren en beleven.

 

De voorzitter.


 

In memoriam

 

Gisteren kwam bij ons het bericht binnen dat op 29 oktober 2021

ons oud lid Leen van Beelen op 41 jarige leeftijd is overleden.

Op onderstaande foto een van de winnaars van de wedstrijd van

31 oktober 2009

IMG-20211101-WA0006.jpg 

Hij was al een poosje weg bij onze vereniging, maar voor de leden van het eerste begin toch wel een goede bekende. Als vereniging is er een digitale condoleance geplaatst in zijn condoleanceregister.


 

Beste Strandvissers

Maandag hebben we moeten vernemen dat onze grote man van de commissie Standvissen Jack van Rossum op een vervelende manier en opnamen in het LUMC positief is getest op corona (je ziet het fenomeen blijft ons parten spelen). Gerrit van der Bent en Erik van Dijk hebben een behoorlijk aantal taken van hem overgenomen, echter hebben we als bestuur gemeend het competitie element gezien de administratieve werkzaamheden weg te laten en de 1ste echte competitie wedstrijd te verplaatsen naar 16 oktober 2021.
Toch gaan we zaterdag wel aan de slag, zie dit als gewenning of training voor de competitie na zolang door corona niet gevist te hebbe, met uiteraard wel een ruime prijzentafel en kanjer pot. Wij als bestuur hopen dan ook dat jullie in grote getalen aanwezig zullen zijn ondanks deze noodzakelijke improvisatie.

Zaterdag 09 oktober 2021 
Verenigingswedstrijd HSV Brittenburg
Start 09.00 uur. Einde 13.00 uur
 Inschrijven 06.30 uur tot 07.30 uur Locatie De Mijlpaal
Het bestuur

voor  deze
Rein de Winter
voorzitter


 

Beste leden van HSV Brittenburgh

Na lange tijd is het bestuur afgelopen maandag weer bijeen geweest voor weer de eerste vergadering na de corona ellende. Een aantal van de onderwerpen die de revue gepasseerd zijn wil ik u even toelichten;

-          Gaan we weer strandvissen,? Antwoord JA en wel de eerste wedstrijd op 09 oktober 2021. De inschrijving hiervoor is weer als gebruikelijk in “de Mijlpaal” vanaf 06.30 uur tot uiterlijk 07.30 uur. Let hier wel op de coronamaatregelen die van kracht zijn en wel “GEEF ELKAAR DE RUIMTE”. Een bijkomstigheid is dat NFB 3 extra wedstrijden heeft ingepland 1 hiervan is op dezelfde datum als onze competitiewedstrijd van 09 oktober 2021( de andere op 23-10, 13-11 en 27-11 in Katwijk). Zij die kiezen om mee te vissen met de NFB wedstrijden worden verzocht dit aan de Commissie Zout te melden, op hetzelfde telefoonnummer wat geld voor het afmelden( Jack van Rossum Tel: 06 - 83 52 57 16).

-  Dit is er voorafgaande aan de competitie GEEN strandvisvergadering gezien de beperkte tijd tot aan de eerste wedstrijd en de nu nog geldende coronaregels. Het lopende regelement wat wij de laats competitie hebben opgesteld blijft gehandhaafd.

-  De vereniging is naarstig op zoek naar leden die Commissie Jeugd en Raamwerk willen ondersteun bij hun activiteiten. De huidige commissieleden worden er niet jonger op en zouden heel graag met een goed gevoel het stokje willen doorgeven.

Tot zover de voor u belandrijke mededelingen van de Bestuurstafel, wij wensen jullie alle weer veel visplezier.

De voorzitter HSV Brittenburgh

Rein de Winter


 

Hallo mede strandvissers,

We hopen dat alle corona ellende dan uit het land en met gegevenals achtergrond heeft de wedstrijd commissie  "Zout " voor jullie de nieuwe wedstrijdkalender 2021 - 2022 samengesteld. 

 

 Wedstrijdkalender lees verder  klik hier

Het bestuur

Voor deze 
De Voorzitter

 


 

Beste leden van HSV Brittenburgh

Het is alweer een poosje geleden dat wij als bestuur iets aan jullie willen melden over de stand van zaken betreffende de strandcompetitie 2020-2021. Het hele corona gebeuren heeft ook ons de das omgedaan, maar het is niet anders. De mededeling is ook al niet al te vrolijk, we vissen dit jaar niet meer in competitieverband. Ik heb van de Strandviscommissie begrepen dat zij al hard bezig zijn met het samenstellen van de competitie 2021 - 2022.
We houden jullie uiteraard op de hoogte van de algemene zaken van onze vereniging zoals standvisvergadering, ledenvergadering etc. en niet te vergeten ons 20 jarig jubileum 

We zijn afgelopen weekend al begonnen met het mooie voorjaarsweer, wij wensen jullie alle mogelijke visplezier toe voor de komende zomer en hopen elkaar weer te zien in september/oktober 2021.
Blijf gezond !!!!!!!!!!!

 

Met vriendelijke groet,
Bestuur HSV Brittenburgh
voor deze

De Voorzitter

 


 

Beste competitie vissers
Even uw aandacht voor het volgende, de wedstrijdsecretaris heeft de uitslagen van de competitie 2019-2020 voor u op de site gezet. De totaal uitslag op een vreemde plaats wegens een probleem in de site, maar door gebruik te maken van de 2 onderstaande links bent u snel op de juiste plaats.

Uitslagen poule a/b//c lees verder klik hier
Totaal uitslag klik hier 

 


 

 

 

Beste leden/ Visvrienden van HSV Brittenburgh.

Even tijd voor een aantal mededelingen vanuit het bestuur. Het coronavirus speelt ons nog steeds parten vandaar dat het bestuur genoodzaakt is een aantal beperkingen aan te houden en uit te breiden, te weten;

- De competitie wedstrijden worden niet gevist zeker tot eind januari            2021,mochten er tussentijds verbetering komen in de situatie dan houden     we jullie op de hoogte.

-  De voor 19 november 2020 geplande Algemene Ledenvergadering wordt       uitgeteld naar maart 2021.

- De prijsuitreiking van de competitie 2019 – 2020 zal plaatsvinden                  zodra  het verenigingsgebouw “ De Mijlpaal “weer ter beschikking is voor      bijeenkomsten/evenementen.

Het bestuur wenst iedereen heel veel sterkte in deze onzekere tijden en hoopt van harte dat ook wij als vereniging weer onze (nieuwe) normale activiteiten weer kunnen oppakken.

Het bestuur,

Voor deze
De voorzitter.


 

Beste Vis vrienden

Ook wij HSV Brittenburgh zijn door de nieuwe corona maatregel genoodzaakt de competitie voorlopig stil te leggen. Alle vermelde data in de wedstrijdkalender blijven gehandhaafd en zodra het weer mogelijk is pakken we draad weer op.
Individueel kan er natuurlijk nog wel gevist worden maar hou dan wel rekening met de maatregelen, de vereniging neemt hierbij geen verantwoording v.w.b. een mogelijke confrontatie met de handhavers.

Wij houden u op de hoogte zodra de mogelijkheid zich voordoet dat we weer
gezellig kunnen gaan vissen.

De voorzitter.  

                      Voor diegene die hier interesse in hebben.
De wedstrijdkalender is nu volledig aangevuld met de getijden tijdens onze competitiewedstrijden 2020 -2021
Lees verder klik hier

Verder op de hoofdpagina "Zout" de getijdentabel voor heel 2021.
Lees verder klik hier.

Getijden toegevoegd aan de wedstrijdkalender (lokaal)

 Voor hen die geïnteresseerd zijn in de waterstanden op de wedstrijddagen, deze zijn voor  dit jaar toegevoegd aan de wedstrijdkalender (lokaal) op de pagina "Zout" . Rijkswaterstaat heeft toegezegd, mij binnen 10 dagen de getijden voor 2021 toe te zenden.

Lees verder klik hier

De voorzitter.


 

Beste Vis vrienden,

Zaterdag gaan we, met in acht neming van alle coronaregels weer van start met de competitie 2020 -2021.

Wie; HSV Brittenburgh

Wat ; De strandviscompetitie 2020 – 2021

Hiervoor dient iedere visser van de vorige competitie en nieuwe deelnemers zich voor as donderdag  08 oktober ’20 tussen 15.00 -19.00 uur ( dit om het indelen van vakken A-B-C te kunnen te realiseren) aan te melden via WhatsApp onder vermelding van Voor-, en achternaam bij Jack van Rossum. (06-83525716). Ditzelfde geld voor diegene die dit jaar de competitie door omstandigheden NIET meer mee willen/kunnen vissen.

Waar;

Strand van Katwijk aan Zee, op 10 oktober 2020 vissen we de eerste wedstrijd en door de coronaregels wordt er GEEN inschrijf-, en GEEN kanjerpotgeld geint. We houden het alleen bij het uitdelen van de wedstrijdkaarten en voor de controleurs de meetlatten en de kaartboekjes.

Het verstrekken van de kaarten vindt plaats tegenover “Hotel Noordzee”, bij de toegangsdeuren van de parkeergarage  en start om 07.30 uur tot uiterlijk 08.00 uur.

Mocht u om reden toch nog verhinderd zijn voor de wedstrijd geschiet het afmelden op de gebruikelijk manier.  

4 jeugd.JPG


 

Gratis jeugdvergunning!!Ben je niet ouder dan 14 jaar, en vis je nooit meer dan 1 hengel? vraag hem dan hier aan,

.  vissertje.png
Lees verder Klik hier.   

 


 

loodje.JPG

Lees verder klik op jeugd.

 


 

Wellicht zijn er leden die geïnteresseerd zijn in het navolgende onderwerp

" Thema-avond Jeugdwerk en cursussen Vismeester en Viscoach "

Lees verder klik hier


 

Beste club vrienden

Volgende week is het dan weer zover de start van de competitie 2018 - 2019.
Even uw aandacht voor het volgende, op de pagina "Zout "vindt U twee nieuwtjes waarvan het gewijzigde " Wedstrijdreglement" wel de belangrijkste, hiermee weet iedereen wat wel en niet toegestaan is.
Verder het verslag van de Piet Meijvogel bokaal 29 september 2018.

Wedstrijdreglement: Lees verder "Klik hier".
Piet Meijvogel bokaal: Lees verder "Klik hier".


 

              Uitslag competitie strandvissen  is bekent , ga naar onderstaande link.

             

                                           Leo Achterberg Kampioen strandvissen 2017- 2018

                                                2-DSCN0014.JPG                          

                                                           Lees verder klik hier


 

NFB 240218 004.jpg
1ste NFB wedstrijd Noordwijk 24 februari 2018

Lees verder klik hier 

Sportvisverbod zeebaars van de baan, maar wel nieuwe regels bij de vangst

14 december 2017

zeebaars.jpg

Lees verder klik hier


 

Vrienden van HSV Brittenburg

Zoals we alle weten heeft onze strandredacteur door wat foutjes onze vereniging gedwongen moeten verlaten (waarvan akte). Vanavond is er tijdens de maandelijkse bestuursvergadering gebleken dat we er wel alles aan moeten doen om de website te voorzien van de meest actuele informatie, nu het gedrukte clubblad er niet meer is. Wie O wie voelt zich geroepen om zijn algemene wedstrijd ervaringen van de competitie wedstrijden van tekst te voorzien ???????. Dit geld hetzelfde voor de diverse regionale wedstrijden, met recentelijke verslag van Niels van Rossum als voorbeeld. Zij die zich geroepen voelen neem even contacten op met ondergetekende, tevens de verwerker van deze teksten op onze website.

De voorzitter Rein de Winter. bereikbaarheid zie " Bestuur " van onze site.


 

 

Verslag PKC Westkapelle 09 december 2017

Beste vissers mede vissers en familie en vrienden, vandaag stond de allerlaatste PKC wedstrijd op het programma van 2017 ons eerste jaar in deze competitie en zeker niet ons laatste jaar.

Met dank aan Niels van Rossum
Fotografie: Huig Schaap

24909777_2075549592471791_3527136847969658584_n.jpg

 

Lees verder